Porady

Charakterystyka odpadów przemysłowych

W wielu zakładach przemysłowych, a także między innymi w szpitalach, zakładach i warsztatach samochodowych nie ma możliwości, aby uniknąć problemu odpadów. Często ich ograniczenie jest wręcz niemożliwe, dlatego też bardzo ważne jest obiór oraz utylizowanie ich.

Istotą funkcjonowania podobnych miejsc, firm i instytucji są wspomniane już odpady przemysłowe, które wlicza się również odpady niebezpieczne (pochodzące m.in. z laboratoriów i rolnictwa). Jak więc je ograniczyć? Otóż, odpady tego typu są unieszkodliwiane za sprawą recyklingu (czyli wtórnego przetwarzania odpadów), mechanicznego procesu obróbki (odpadów pokroju paliwa), a także termicznego przetwarzania danych produktów.

Wśród odpadów przemysłowych znajdują się między innymi oleje, paliwa, sprzęty AGD i urządzenia chłodnicze, przeterminowana żywność, przeterminowane lekarstwa, odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, sprzęt elektroniczny, akumulatory i zużyte źródła światła. Dodatkowo, odpady dzielą się na płynne (ciecze chemiczne, rozpuszczalniki, osady, farby, woda zanieczyszczona) i stałe (papier, plastik, złom, dokumenty).

Należy dodatkowo mieć na uwadze, że odpady przemysłowe są odpowiednio klasyfikowane oraz zaliczane od właściwych grup, podgrup i rodzaju. Wśród kategorii klasyfikacji znajduje się źródło powstawania odpadów, ich właściwości oraz według stężenie danych składników, znajdujących się w odpadach.

Bardzo często odpady przemysłowe charakteryzują się łatwopalnością, korozyjnością, a także zdolnością do eksplozji, bądź wydzielania gazów toksycznych. Wciąż jednak największa ilość odpadów pochodzi z kopalni kamiennych, rud metali niezależnych oraz surowców chemicznych.

Warto także wspomnieć, że odpady przemysłowe są niebezpieczne dla środowiska – zarówno przyrody, jak i człowieka, dlatego tak ważne jest ich unieszkodliwianie i odpowiednia utylizacja, która znacząco ograniczy ich wprowadzanie do świata naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *