Firmy

Dokumenty księgowe w rozliczeniach międzynarodowych

Zasięg oddziaływania Unii Europejskiej sprawia, że wolność rynku obejmuje o wiele większe terytorium niż tylko powierzchnia kraju. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w obrocie towarami i usługami na równych prawach z pozostałymi uczestnikami. Jak zatem powinien wyglądać jeden z elementów tej współpracy, czyli wystawianie dokumentów sprzedaży.

Transakcje zagraniczne – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca?

1. Język i waluta dokumentów

Obie strony mówią różnymi językami, powinno zatem stać się dobrą praktyka i priorytetem, aby wszystkie dokumenty zawierały treść zrozumiałą dla wszystkich. Jest to punkt, który zwykle jest jednym z ważniejszych w ustaleniach wstępnych. Często stosuje sie dla obustronnej wygody język angielski, jako najbardziej uniwersalny. Gdy przedsiębiorca po stronie polskiej rozlicza się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów musi mieć dokumenty księgowe sporządzone po polsku. W razie kontroli zażąda też polskiej wersji językowej odnośny organ kontrolny.

Możliwe jest, na prośbę drugiej strony, wystawienia faktury w wybranej walucie. Zarazem trzeba pamiętać, że na potrzeby rozliczeń KPiR konieczne będzie przeliczenie sumy na złotówki. W złotówkach takie podana musi być kwota podatku VAT. Pewne rozbieżności mogą powodować daty: wystawienia i uregulowania. Przestrzeń czasowa może wygenerować przychód lub koszty wynikające z różnicy kursów.

2. Dane zawarte w fakturze

Można wyłonić dwa typy danych zawartych w dokumencie w zależności od tego, czy kontrahent jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną. Podstawową różnica jest stawka podatku VAT.

W pierwszym przypadku na fakturze widnieć będzie kwota netto. Nie będzie też podana stawka i kwota podatku. Tym musi się zając druga strona, co wynika z zamieszczonej adnotacji zabezpieczającej tak zwany mechanizm odwrotnego obciążenia.

W przypadku rozliczenia z osobą fizyczną podatek VAT musi być zapisany analogicznie jak w rozliczeniach wewnątrzkrajowych. Stawka i kwota podatku muszą się znaleźć w treści dokumentu.

3. Terminy związane z fakturą

Fakturę należy wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego po tym, w którym wykonano usługę. Jest też możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed terminem realizacji zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *