Pomysł na dom

Jak właściciele dbają o bezpieczeństwo budynków?

Budynek to rodzaj obiektu budowlanego, trwale związanego z gruntem, który jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty, a także dach. Budynek należy odróżnić od budowli, do których zalicza się m.in. lotniska, mosty, wiadukty, składowiska odpadów, cmentarze czy pomniki. Budynkiem nie są także obiekty małej architektury takie, jak kapliczki, przydrożne krzyże, posągi, wodotryski czy obiekty użytkowe, które służą codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, np. piaskownice i śmietniki. No co dzień najczęściej mamy kontakt właśnie z budynkami, to w nich pracujemy, uczymy się, odpoczywamy, śpimy i to ich dobra kondycja powinna najbardziej leżeć nam na sercu.

Czyje to zmartwienie?

Stan techniczny budynku obowiązany jest kontrolować właściciel lub zarządca obiektu. Powinność ta nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa letniskowego i zagrodowego oraz niespełna trzydziestu innych obiektów wymienionych w ustawie Prawo budowlane. Większość budynków podlega jednak obowiązkowej kontroli stanu technicznego tych elementów, które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu. Weryfikacja obejmuje także instalacje oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska, instalacje gazowe, jak również przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Kontrolę wymienionych elementów przeprowadza się co najmniej raz w roku.

Z kolei co najmniej raz na pięć lat przeprowadza się kontrolę stanu technicznego budynku oraz jego przydatności do użytkowania, kontrolę estetyki budynku oraz jego otoczenia. Ponadto badanie to obejmuje weryfikację instalacji piorunochronnej i elektrycznej jeśli chodzi stan sprawności połączeń, zabezpieczeń, osprzętu i środków ochrony od porażeń, uziemień instalacji i aparatów oraz oporności izolacji przewodów.

Zagrożenia dla domu

Jeżeli na budynek zadziałają czynniki zewnętrzne, związane z działaniem człowieka bądź sił natury takie, jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie budynku lub istnieje bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, każdorazowo powinna nastąpić kontrola bezpiecznego użytkowania budynku.

Przepisy prawa nakładają więc dość dużo obowiązków na właścicieli i zarządców budynków. Nie budzi to jednak zastrzeżeń, jeśli pomyślimy, że od ilości i jakości przeprowadzonych kontroli zależy zdrowie i życie tysięcy ludzi codziennie przebywających w tych obiektach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *